PALÁC KRONA
BRNO - KŘENOVÁ, 2021
Polyfunkční dům
MIMOTO

PALÁC KRONA

Bytový dům - Palác Krona, je umístěn do plochy budoucího nároží ulice Křenová a plánované městské třídy.

Objekt je umístěn tak, aby tvořil souvislou uliční zástavbu s akcentem v místě budoucího nároží, a to v návaznosti na nárožní dům (tj. Bittnerův dům) ul. Rumiště a ul. Křenová, který je pod památkovou ochranou. Palác Krona je navržen do osmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. V 1.NP se nacházejí komerční prostory které jsou samostatně přístupné z východní strany a severní strany objektu Jednotlivé byty jsou umístěny ve 2.NP až 8.NP. Objekt zahrnuje 36 bytových jednotek kategorie 1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK. V podzemních podlažích, tj. na úrovni 1-2. PP je umístěno parkoviště pro 49 osobních automobilů + 7 stání pro motocykly. Další 4 parkovací stání jsou umístěné ve vnitrobloku.